FANDOM


Stargate Wiki je jedan slobodni i zajednički projekat za stvaranje opširne enciklopedie MGM-ove TV-serie Stargate i njenih nastavaka. Svako može po wiki konceptu učestvovati. Da bi svake mogućnosti Stargate Wiki koristili pametno je registrovati se. Da bi postavio članak na Stargate Wiki trebao bi makar pročitati članak Pisanje na Stargate Wiki. Tamo ćeš saznati neke osnove na koje smo se složili. Ako ipak imaš pitanja možeš pročitati na Pomoć-stranicama,svoje pitanje na Wiki-Forumu postavit ili pitati nekog drugog korisnika.
80px-Hauptseite SG-1.jpg

Stargate SG-1

80px-Hauptseite Atlantis.jpg

Stargate Atlantis

.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki